Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił św. Jan Paweł II, Papież w liście skierowanym w rocznicę zamachu na swoje życie, 13 maja 1992 roku.

Papież wyznaczył na obchody tego dnia 11 lutego, wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes. Celem tego Dnia jest uwrażliwienie społeczeństwa, czyli każdego człowieka na ludzi chorych, niepełnosprawnych i starszych. 

      Nasza szkolna społeczność zawsze była i jest wrażliwa na ludzi chorych i potrzebujących. Uczniowie wielokrotnie odwiedzali Dom Pomocy Społecznej przy ul Hetmańskiej z różnymi programami artystycznymi. Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju, nie mogliśmy osobiście odwiedzić mieszkańców DPS. Wolontariusze naszej szkoły jednak ochotniczo przygotowali im niespodzianki w postaci kartek oraz upominków okolicznościowych z życzeniami, wywołując tym samym promienny uśmiech i głęboką wdzięczność obdarowanych.

 

Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom za zaangażowanie i wielkie serca

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu