http://sp215.info/s3/images/ilustracje/finanse.jpgSprawozdanie finansowe placówki za 2022 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga  Południe m. st. Warszawy. https://dbfopragapld.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdania_finansowe/default.htm