Dyrektor szkoły

 • Małgorzata Rydzewska

Wicedyrektor szkoły

 • Ewa Gosk
 • Magdalena Wierzbicka

Kierownik świetlicy

 • Anna Głowacka

Edukacja wczesnoszkolna

 • Beata Kurant
 • Marta Lis
 • Magdalena Zembrzuska
 • Jadwiga Lutomska
 • Hanna Ostrowska
 • Katarzyna Malinowska
 • Marzena Zawadzka
 • Patrycja Michalik
 • Klaudia Lachowska
 • Agnieszka Krzemińska
 • Małgorzata Kobus

Oddział przedszkolny

 • Joanna Cap
 • Agnieszka Markowska

Język polski

 • Aneta Pawliszak-Gontarz
 • Wioletta Gientka
 • Agnieszka Sowińska
 • Bożena Kowaliszyn-Jabłońska
 • Stanisława Cieślak-Duda

Historia

 • Wioletta Gientka
 • Jerzy Kąkol
 • Jacek Kimula

Język angielski

 • Maja Topolnicka
 • Agnieszka Jaworska
 • Agnieszka Sikora-Osmańska
 • Anna Świerczewska
 • Luiza Gocławska

Język niemiecki

 • Anna Rojek

Matematyka

 • Marta Pilewicz
 • Urszula Śmietanka
 • Marzena Kuźmik-Napieracz
 • Olena Aleksyeyenko
 • Kamila Jałosińska

Fizyka

 • Olena Aleksyeyenko
 • Marzena Kuźmik
 • Marta Pilewicz

Chemia

 • Elżbieta Dąbrowska

Przyroda

 • Żaneta Biaduń-Żółkiewicz
 • Marzena Lipka 

Biologia

 • Żaneta Biaduń-Żółkiewicz

Geografia

 • Marzena Lipka

Muzyka

 • Małgorzata Izdebska-Bourass

Technika

 • Jolanta Chojnacka

Informatyka

 • Jolanta Chojnacka
 • Weronika Majewska

Plastyka

 • Magdalena Urbańska

WF

 • Agnieszka Fijałkowska
 • Maria Strusińska
 • Dariusz Łopaciński
 • Andrzej Szady
 • Monika Jarecka-Skorykow
 • Paweł Kubicki
 • Krzysztof Zdziechowski
 • Dominika Strzelińska

WDŻ

 • Żaneta Biaduń-Żółkiewicz
 • Magdalena Dobrzyńska
 • Marzena Lipka

WOS

 • Dagmara Ziemba
 • Aneta Pawliszak-Gontarz

Religia

 • Magdalena Zembrzuska
 • Tomasz Kowalczyk
 • Jadwiga Jasińska
 • Aneta Jasińska

Etyka

 • Hanna Ostrowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Krzysztof Zdziechowski

 Świetlica

 • Małgorzata Rydzewska
 • Ewa Gosk
 • Magdalena Wierzbicka
 • Anna Głowacka
 • Dorota Majewska-Pachnik
 • Anna Lato
 • Jerzy Kąkol
 • Hanna Kruszewska
 • Małgorzata Luba
 • Iwona Kosiorek
 • Michał Cieślak
 • Luiza Gocławska
 • Karolina Kocon

Biblioteka

 • Jerzy Kąkol
 • Dagmara Ziemba

Terapia pedagogiczna

 • Małgorzata Brach-Kęska

Logopeda

 • Anna Kowalczuk

Psycholog

 • Małgorzata Krupa

Pedagog

 • Sylwia Łosiewicz

Pedagog specjalny

 • Małgorzata Krupa
 • Sylwia Łosiewicz

Socjoterapeuta

 • Karolina Kocon

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 • Barbara Mrowińska
 • Agnieszka Ramm-Bredek
 • Agata Radzka
 • Dominika Witak
 • Karolina Rostkowska
 • Dorota Barańska

Doradztwo zawodowe

 • Agata Radzka