Nasza szkoła istnieje od 1960 r. i cieszy się dobrą opinią w lokalnym środowisku. Przy szkole działa pływalnia SZUWAREK.
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Od 2007r. tworzone są klasy sportowe o profilu: pływanie.

Uczniowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, konkursach, zawodach, koncertach muzycznych, akcjach charytatywnych. W szkole gościli sportowcy – Mateusz Kusznierewicz, Dorota Skolimowska, Robert Korzeniowski, aktorzy – Tomasz Sapryk, Laura Łącz, Piotr Skarga, pisarz – Rafał Witek, piosenkarz – Dawid Kwiatkowski, dziennikarka – Anna Kalczyńska, a także uczestnik programu telewizyjnego „Europa da się lubić” – Conrado Moreno. Pielęgnowane są tradycje związane z Powstaniem Listopadowym i Patronem Szkoły Piotrem Wysockim. Nasza placówka przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego funkcjonowania nie tylko w środowisku szkolnym. Duży nacisk kładzie na wyrobienie w uczniach zdolności samodecydowania, podejmowania prób rozwiązywania problemów metodą projektów, twórczego myślenia oraz umiejętności sprawnego zdobywania, gromadzenia i wykorzystania przez nich informacji.  W naszej szkole oferujemy zajęcia pozalekcyjne prowadzone w oparciu o ciekawe programy własne nauczycieli. Dzięki tym zajęciom uczniowie poszerzają swoją wiedzę, umiejętności i licznie biorą udział w zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na różnych szczeblach. Ciekawą formą pracy dydaktyczno-wychowawczej integrującej środowisko szkolne są pikniki rodzinne:

• 2003r. - Święto Polskiej Szkoły 
• 2004r. - Europa jest wśród nas
• 2005r. - Piękna Nasza Polska Cała
• 2006r. - Zwierzęta, Nasi Przyjaciele
• 2007r. - W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch
• 2008r. - Warszawa Moje Miasto
• 2009r. - W Jeden Dzień Dookoła Świata
• 2010r. - Smaki Regionu Mazowsze
• 2011r. - Ile Razem Dróg Przebytych, Ile Ścieżek Przedeptanych
• 2012r. - Żyj Sportowo
• 2013r. - W Krainie Baśni
• 2015r. - Odkrywamy Talenty
• 2016r. - Na Sportowo
• 2017r. - Żyj Zdrowo i Kolorowo
• 2018r. - Wioska Słowiańska
• 2023r. - Ekopiknik

 Nauka języka angielskiego w naszej szkole prowadzona jest od klasy I. Uczniowie biorą udział także w licznych programach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.  W ramach innowacji pedagogicznej "Pływanie to jest wyzwanie" oraz środków finansowych z WSSiZ uczniowie od klas 3 mają zajęcia na pływalni w ramach 1 godz. WF.
Na terenie szkoły działają drużyny zuchowa i harcerska. Mają swój program, którego celem jest kształtowanie u dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa, kształtowanie zespołowego działania i skłaniania starszych dzieci do opieki nad młodszymi. Harcerze biorą aktywny udział w różnego rodzaju imprezach szkolnych. Nasza szkoła zapewnia opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, reedukatora i logopedy. Uczniowie mają zapewnioną opiekę medyczną. Szkoła posiada własną stołówkę, gdzie przyrządzane są dwudaniowe obiady.
W szkole działa świetlica, do której mogą uczęszczać uczniowie przed i po zakończeniu lekcji. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia plastyczne, czytelnicze, rekreacyjne z elementami w–f, umuzykalniające, techniczne i informatyczne. Jest także przeznaczony czas na odrabianie lekcji. W naszej szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i stałym łączem Internetowym.

Funkcję dyrektora szkoły powierzono:

• w latach 1960 - 1980 p. Andrzejowi Schiffersowi
• w latach 1980 - 1984 p. Barbarze Dębowczyk
• w latach 1985 - 2002 p. Marii Ochockiej
• w latach 2002 - do dnia dzisiejszego p. Małgorzacie Rydzewskiej