Koordynator SKW:
Agnieszka Jaworska

Opiekunowie SKW:
Jadwiga Jasińska (Siostra Estera)
Ks.
Tomasz Kowalczyk
Marzena
Zawadzka
Aneta Jasińska

Zapraszamy do współpracy :)

W celu rozwoju wolontariatu w naszej szkole przystąpiliśmy do programu edukacyjnego "Ochotnicy warszawscy w szkołach 2022/23", który działa w obszarze "Angażuj obywatelsko". Działanie finansowane jest przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy". Bezpośrednim realizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

http://sp215.info/s3/dokumenty/wolontariat/ochotnicy_w_szkolach_baner_poziomy.jpg