Harmonogram realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych

Zadania

Termin realizacji

 Dostarczenie wiedzy na temat zajęć pozaszkolnych.

 

 Sierpień / wrzesień

 

Dostarczenie wiedzy na temat oferty szkoleniowej innych instytucji.

 

 

Wrzesień

 

Szkolenie rady pedagogicznej na temat programu

 

Wrzesień

 

Dostarczenie wiedzy na temat literatury dotyczącej uczniów uzdolnionych i pracy z nimi.

 

 

Wrzesień

 

Indywidualizacja pracy z uczniem uzdolnionym

 

 

Wrzesień

 

Identyfikacja uzdolnień uczniów na różnych płaszczyznach: matematycznej, językowej, artystycznej, plastycznej, literackiej, społecznej, sportowej, muzycznej.

 

 

Październik

 

Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do wyników prowadzonej identyfikacji uzdolnień uczniów.

 

 

listopad

 

Szkolenia rady pedagogicznej

 

 

Cały rok

Szkolny

 

 

Promocja osiągnięć uczniów uzdolnionych

 

Cały rok szkolny

 

Współpraca ze szkołami, które prowadzą pracę z uczniami uzdolnionymi

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

 

Na bieżąco

W miarę potrzeb

 

Diagnoza uzdolnień uczniów na różnych płaszczyznach: matematycznej, językowej, artystycznej, plastycznej, literackiej, społecznej, sportowej, muzycznej.

Indywidualizacja pracy z uczniem uzdolnionym

 

 

Na bieżąco

W miarę potrzeb