22 lutego Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski wraz ze swoimi zastępcami Adamem Cieciurą oraz Karolem Kowalczykiem podpisali umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13.

Wszystkie działania z tym związane przebiegają zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu planowany termin realizacji całej inwestycji - tak ważnej dla społeczności szkolnej - nie jest zagrożony.

Planowany jest gruntowny remont istniejącego budynku, a także jego rozbudowa. Powstaną nowe sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne, a także nowoczesna i w pełni wymiarowa hala sportowa – połączona z budynkiem szkoły wygodnym łącznikiem.

Cały budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na całą inwestycję zabezpieczono środki w wysokości 31,5 mln złotych.

https://pragapld.um.warszawa.pl/-/rozbudowa_sp215_23-02-2023

http://sp215.info/s3/images/ilustracje/rozbudowa.jpg

Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Nauczyciele wspólnie z uczniami podjęli szereg działań upamiętniających narodowych bohaterów czy też działań popularyzujących historię Polski.

Zachęcamy do śledzenia galerii z wydarzeń.

preview

Nasza szkoła została wyróżniona za zajecie drugiego miejsca pośród szkół dzielnicy Praga-Południe z najlepiej zdanym egzaminem ósmoklasisty !