http://sp215.info/s3/dokumenty/artykuly/2024/02/konkurs-czytelniczy.jpgKonkurs ma na celu szerzenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, nawiązanie kontaktów czytelniczych oraz poznanie zasobów bibliotek miejskich i szkolnych.

REGULAMIN konkursu Hobbit