22 lutego burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13.

Wszystkie działania z tym związane przebiegają zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu planowany termin realizacji całej inwestycji - tak ważnej dla społeczności szkolnej - nie jest zagrożony.

Planowany jest gruntowny remont istniejącego budynku, a także jego rozbudowa. Powstaną nowe sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne, a także nowoczesna i w pełni wymiarowa hala sportowa – połączona z budynkiem szkoły wygodnym łącznikiem.

Cały budynek zostanie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na całą inwestycję zabezpieczono środki w wysokości 31,5 mln złotych.

http://sp215.info/s3/images/ilustracje/rozbudowa.jpg