VII Festiwal Nauki

plakatWYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ,
UL. NOAKOWSKIEGO 3, POK. 301
00-664 WARSZAWA
tel./ fax. (022) 234-78-03
Warszawa,18.03.2019

Szanowni Państwo
W imieniu Chemicznego Koła Naukowego "Flogiston" działającego z ramienia Politechniki Warszawskiej chcielibyśmy serdecznie zaprosić uczniów Państwa placówki na VII edycję Festiwalu Nauki "Skołowany Weekend", który odbędzie się w dniach 11-12 maja 2019 roku w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa.
"Skołowany Weekend" to festiwal propagujący naukę wśród młodzieży szkolnej. Na wydarzenie składają się interesujące wykłady oraz warsztaty dostosowane do możliwości i wiedzy odbiorców. Wykłady prowadzone są przez członków Kół Naukowych z uczelni warszawskich: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Taka formuła festiwalu pozwala na współpracę młodzieży akademickiej z przyszłymi studentami. Wykłady prowadzone są przez zdolnych i ambitnych przedstawicieli Kół Naukowych.

Celem Festiwalu jest poszerzanie wiedzy uczniów, zafascynowanie ich ogromem możliwości i dyscyplin nauki. Ze względu na nasze możliwości jesteśmy w stanie przedstawić informację w sposób niemożliwy na zajęciach w szkole.
"Skołowany Weekend" przeznaczony jest zarówno dla pojedynczych uczestników, jak również dla grup zorganizowanych (np. klas, kół zainteresowań). Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.skolowanyweekend.pl.
Festiwal został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Rektora Politechniki Warszawskiej, Dziekana Wydziału Chemicznego i Dziekana Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
Uprzejmie prosimy o rozwieszenie w szkole przesłanych plakatów festiwalu oraz promocję wydarzenia wśród Państwa uczniów.
Z poważaniem
Koordynatorzy VII Festiwalu Nauki "Skołowany Weekend"