Zebranie informacyne dla rodziców kandydatów do klas pierwszych

http://sp215.info/s2/images/ilustracje/plywak_1.jpgDyrektor Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13

Zaprasza na zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów do klas I ogólnodostępnych, klasy I sportowej w dyscyplinie pływanie
i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, które odbędzie się
06.02.2020r. o godz. 18.00 na korytarzu II piętra w budynku
Szkoły Podstawowej nr 215

 

Dla chętnych kandydatów, podczas zebrania w wyznaczonych salach
na I piętrze odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zapisy prowadzone będą za pomocą elektronicznej rekrutacji

zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biura Edukacji. 

 

Data testu sprawności fizycznej podanabędzie w terminie późniejszym.  

Do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sp215.info