Nowe obostrzenia w kwestii bezpieczeństwa publicznego

nowy apel policji dotyczący koronawirusa