X Ogólnopolski konkurs "Cukierek za życzliwość - i Ty możesz zostać wolontariuszem".

 Czyń dobro każdego dnia.

 Konkurs skierowany do uczniów, którzy chcą czynić dobro wokół siebie.

1. Termin: konkurs rozpoczyna się 01.10.2021, a kończy 15.01.2022r.

2. Uczeń zgłasza swój udział w konkursie szkolnym koordynatorom (p. Zembrzuska, p. Zawadzka) najpóźniej do 06.10.2021r.

3. Każdy uczeń, który przystąpił do konkursu zakłada zeszyt, pisze na okładce DZIENNICZEK DOBRYCH UCZYNKÓW oraz wkleja załącznik z przykładami dobrych uczynków. (Wklejony załącznik powinien zostać podpisany przez Rodzica/Opiekuna) danego ucznia.

 

4. Uczniowie na bieżąco zapisują dobre uczynki.

5. W zeszycie uczynki należy wpisywać podając datę oraz osobę,  względem, której wykonany został dobry uczynek (imiona koleżanek, kolegów, a jeżeli byłaby to osoba znajoma- np. p. Janowi)

6. Strony dzienniczka można ozdabiać- kreatywność mile widziana. Dzienniczki uczestnicy wypełniają samodzielnie pismem ręcznym.

 

Konkurs rozstrzygany jest na etapie szkolnym i ogólnopolskim.

 

Zapraszamy do udziału. Szkolni koordynatorzy:

Magdalena Zembrzuska

Marzena Zawadzka