Ramowy plan dnia na rok szkolny 2016 / 2017

Dzienny rozkład zajęć w świetlicy:


7.00  –  8.00 „Czytanie na dywanie” - głośne czytanie przez wychowawcę wybranego
         tekstu literackiego. Zabawy w grupie rówieśniczej, gry planszowe.


8.00 – 10.00  Zajęcia plastyczne, wykonywanie ilustracji do tekstu literackiego, zabawy
         przy muzyce, wspólne spożywanie drugiego śniadania.

10.00 – 12.00     Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na boisku szkolnym i placu zabaw lub w salach świetlicowych (w zależności od pogody). Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, doskonalenie sprawności ruchowej dzieci.

12.00 – 13.00     Przygotowanie do obiadu - kształtowanie potrzeby dbałości o higienę osobistą i prawidłowe zachowanie w stołówce szkolnej.

13.00 – 15.30     Zajęcia sportowe, gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu. Zajęcia rozwijające zdolności manualne. Zabawy dydaktyczne rozwijające pamięć i spostrzegawczość.

15.30 – 17.00     Zajęcia w grupach - odrabianie prac domowych, wyrównywanie braków i zaległości w przyswajaniu materiału programowego, wspólne czytanie lektur szkolnych, gry dydaktyczne, swobodne zabawy w grupie rówieśniczej.

17.00 – 18.00     Zabawy w „kąciku zabaw”, gry planszowe, ciche, indywidualne czytanie wybranych pozycji książkowych. Wykonywanie prac porządkowych.