Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocna ozdoba świąteczna”

 http://sp215.info/s2/images/artykuly/2017-18/plastusie.jpgOrganizator: świetlica przy SP nr 312 w Warszawie.

 Cele konkursu:

      1. Kultywowanie polskich, wielkanocnych tradycji świątecznych.

      2.  Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej .

      3.  Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci.

Uczestnicy konkursu:  dzieci w wieku 6-10 lat.

Warunki konkursu:

·         Technika , forma i rozmiar pracy dowolny.

 

·         Prace składane na konkurs muszą być opisane: (imię i nazwisko dziecka, wiek, adres placówki,  imię i nazwisko rodzica/ opiekuna, tel. kontaktowy lub email ).

·         Wyniki konkursu: na stronie internetowej www.sp312.waw.pl.

·         Prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie.

Nagrody  -wyłoniona przez organizatorów konkursu komisja przyzna nagrody w następujących kategoriach:

·         wiek :  6-7 lat

·         wiek :  8-10 lat

Uwagi i informacje dodatkowe:

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji.

Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji  konkursu plastycznego „Wielkanocna ozdoba świąteczna”  (zgodnie z Ustawą  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997, Dz. U. Nr 133, poz.883).

Uczestnik konkursu ,zgłaszając swoją pracę, wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej pracy na cel charytatywny  wskazany przez organizatora.

Termin i miejsce składania prac:

8 marca (czwartek) do godziny 18. 00 w świetlicy SP nr 215.

Opiekun konkursu:  pani Katarzyna Brzezińska i pani Luiza Gocławska