Program Edukacyjny – Wymiana Pocztówkowa

„Ludzie listy piszą zwykłe polecone …..” śpiewali kiedyś Skaldowie. Kiedyś jedyna forma komunikacji z bliskimi mieszkającymi daleko, dziś w dobie elektroniki praktycznie zapomniana. W roku szkolnym 2020/2021 w ramach zajęć świetlicowych chcemy troszkę ją odświeżyć i chociaż przez nauczanie zdalne często musimy nasze plany zmienić lub odłożyć na później to w tym przypadku mamy nasz mały sukces. Ale za nim o nim, to troszkę o samym programie. Idea wiodąca programu to propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. A jego celem jest wymiana pocztówek i listów z innymi uczniami na terenie całej Polski. 


Cele ogólne programu to:

•nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych,

•zapoznanie z zawodami pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego,

•promowanie własnego regionu oraz szkoły,

•poznawanie innych miejscowości oraz kultur i tradycji ich mieszkańców,

•prezentowanie działań dzieci,

•wzbogacenie słownika dzieci,

•nabywanie i doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci poprzez wykorzystywanie tematyki programu,

•kształtowanie spostrzegawczości i uwagi,

•doskonalenie sprawności manualnych,

•rozwijanie zdolności artystycznych.

Cele operacyjne:

•dziecko zna pojęcia związane z urzędem pocztowym,

•dziecko wie, kim jest listonosz,

•dziecko wie, z jakich okazji można wysyłać pocztówki i listy,

•dziecko zna pojęcia: adresat, nadawca, adres,

•dziecko wie, jak wypełnić kartkę pocztową,

•dziecko wie, w którym miejscu nakleić znaczek,

•dziecko wie, gdzie wrzuca się pocztówki/listy, jak się je wysyła,

•dziecko samodzielnie tworzy i ozdabia kartkę pocztową,

•dziecko samodzielnie projektuje znaczek pocztowy,

•dziecko zna zabytki oraz ważne miejsca własnej miejscowości oraz regionu,

•dziecko zna swój adres,

•dziecko chętnie uczestniczy w zabawie,

•dziecko uważnie słucha treści przekazywanych przez nauczyciela i gości,

•dziecko współdziała z rówieśnikami w grupie.

 

Na obecną chwilę uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe wypisali około 40 kartek pocztowych oraz kilka listów. Całość została zaadresowana oraz wysłana do różnych szkół w całej Polsce, z którymi udało nam się nawiązać kontakt. Ze względu na czasową pracę zdalną na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie pochwalić się pocztówkami i listami jakie otrzymała nasza szkoła. Ale jak to mówią „co się odwlecze to nie uciecze”. Śledźcie na bieżąco nowe artykuł, a może już niebawem będziecie mogli podziwiać karli i listy jakie otrzymali nasi uczniowie oraz nasza szkoła.