Wycieczki

Wycieczka do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W dniu 25 marca 2015 r. w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych odbyła się wycieczka do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 

 

W wycieczce wzięło udział 52 uczniów uczęszczających na Świetlicę szkolną. Opiekę nad uczniami sprawowały: kierownik Świetlicy - p. Anna Ostrowska i wychowawczynie: p.Małgorzata Sanok-Schmidt i p. Magdalena Wierzbicka. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili wozownię, gdzie mogli obejrzeć zabytkowe pojazdy konne, ekspozycję "Początki mechanizacji rolnictwa" gdzie zostały zgromadzone maszyny i narzędzia rolnicze, gospodarstwa wiejskie i chaty chłopskie z XVIII i XIX w., a także ekspozycje młyńskie i Muzeum Chleba. Jednym z najciekawszych obiektów zwiedzania okazało się pierwsze w Polsce Muzeum Pisanki, w którego zbiorach znajdują się przepiękne, wykonane różnymi technikami pisanki ze wszystkich zakątków świata. Ku wielkiej uciesze uczniów mogli oni zakupić ręcznie wykonane piękne pisanki podlaskie. Uwieńczeniem wycieczki było ognisko z kiełbaskami na świeżym powietrzu. 

Wycieczka do kuligowskiego Skansenu

11października 2011r byliśmy na wycieczce w kuligowskim Skansenie
Podziwialiśmy wiejską chatę, przydrożną kuźnię, spichlerz stodołę, oborę, dworek drobnoszlachecki, wozownię oraz stojące przy budynkach okazałe rzeźby.
Nie tylko oglądaliśmy, ale też próbowaliśmy wykonać …
Uzupełniamy zapas pamiątek
Wiele emocji dostarczyła nam przejażdżka bryczką