Główne cele:

- Wprowadzenie definicji powietrza - zapoznanie dzieci ze składem powietrza,

- Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z zatrucia środowiska,

- Wyjaśnienie zagrożeń płynących ze zjawisk przyrodniczych np. burza, huragan,

- Kształtowanie nawyków dbania o czystość powietrza – sprawdzanie stanu czystości przed wyjściem na spacer,

- Chemia – wróg czy przyjaciel dbania o czyste powietrze,

- Uwrażliwienie na jakość wdychanego powietrza,

- Naturalne płuca ziemi - lasy, rośliny. Omówienie rabunkowej wycinki drzew,

- Jak planeta radzi sobie z zanieczyszczeniem powietrza.