- Wprowadzenie definicji recyklingu.

- Zapoznanie się z surowcami odnawialnymi i nieodnawialnymi.

- Przedstawienie zalet recyklingu na przykładzie odzysku aluminium z puszek aluminiowych.

- Uwrażliwienie na ochronę surowców naturalnych - recykling papieru.

- Dbamy o środowisko podczas zakupów: torby wielokrotnego użytku, szklane butelki, opakowania zwrotne.